Toiminta perustuu ISO 9001:2015-sertifioituun toimintajärjestelmään, mikä varmistaa palvelun ja asiakastarpeiden kohtaamisen.

Toimitaan hyvässä ja tiiviissä yhteistyössä Hopeaharjun Palvelukodin ja Hopeakodon kanssa.

Hopeapuisto kehittää uusia palvelumuotoja, joiden tuloksena asukkaita pystytään kuntouttamaan ja tukemaan jäljellä olevaa toimintakykyä käyttäen apuna innovatiivisuutta sekä toimintakykyä tukevaa työotetta. Hopeapuistossa on moniammatillinen ja sitoutunut henkilökunta. Hoitotyön laatu näkyy yhteisten arvojen ja periaatteiden sisäistämisellä. Kannustava työilmapiiri antaa mahdollisuudet työntekijöiden kehittää omaa osaamistaan sekä vaikuttaa työhön.

Hopeapuisto, yhdessä HoviKodin kanssa kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka edistävät työtyytyväisyyttä.