Palvelut


Asumispalvelut

Hopeapuistossa ikääntyneiden kanssa työskentelyn tavoitteena on aktivoida heitä toimintakykyä ylläpitävällä työotteella. Tuemme ikääntyneiden omatoimisuutta, annamme tukea, ohjausta ja aikaa itsenäiseen suoriutumiseen.

Henkilöstö arvioi päivittäin asiakkaiden terveyttä ja toimintakykyä pystyäkseen kokonaisvaltaisesti huomioimaan heidän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja näin vaikuttamaan heidän elämänlaatuunsa.

Hopeapuisto on esteetön, viihtyisä ja turvallinen asumisympäristö.

HENkilökunta ja arvot

Hopeapuiston henkilökunta koostuu alan ammattilaisista, jotka työskentelevät arvojen mukaisesti.

Lue lisää
Visio

laadukasta toimintaa

”Laatu on yhteinen asiamme ja tärkeä menestystekijämme, jolla varmistamme asiakkaidemme tyytyväisyyden toimintaamme”.
Toiminta on ISO 9001:2015 sertifioitua

HopeaKlubi

HopeaKlubilla Hopeapuistossa voit osallistua ikäihmisille suunnattuun päivätoimintaan omien mieltymystesi mukaan.

HopeaKlubilla voit tulla mukaan erilaisiin ryhmiin, joita järjestetään meillä tai talon ulkopuolella. Päivittäin ohjelmassa on erilaisia pelejä, vierailevia esiintyjiä tai muuta mukavaa yhdessä tekemistä.

Intervallihoito

Meille voit tulla myös lyhytaikaiselle hoitojaksolle kuntoutumaan omaisen loman ajaksi tai kotona pärjäämisen tueksi. Hoitojakson pituus ja jaksot sovitaan jokaisen asiakkaan tarpeiden pohjalta.

Kotiuttamisvalmennus

Kotiuttamisvalmennuksen tarkoituksena on valmentaa asiakasta selviytymään kotona sairauden tai vamman jälkeen sairaalajakson päätyttyä ennen varsinaista kotiutumista omaan kotiin.

Hopeapuiston henkilökunta koostuu alan ammattilaisista, jotka työskentelevät Hopeiden arvojen mukaisesti.