Asumispalvelut

Hopeapuistossa ikääntyneiden kanssa työskentelyn tavoitteena on aktivoida heitä toimintakykyä ylläpitävällä työotteella.

Henkilöstö arvioi päivittäin asiakkaiden terveyttä ja toimintakykyä pystyäkseen kokonaisvaltaisesti huomioimaan heidän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet ja näin vaikuttamaan heidän elämänlaatuunsa.

Meille töihin