Hopeapuisto tarjoaa yksilöllistä hoivapalvelua

Hopeapuisto tarjoaa ympärivuorokautista hoiva- ja asumispalvelua ympärivuorokautisesti sekä yhteisöllistä asumista. Palvelukoti sijaitsee Ulvilassa, vehreässä satakuntalaisessa kaupunkimiljöössä.

Hopeapuisto luo toimivan, esteettömän, viihtyisän sekä turvallisen asumisympäristön moniammatillisen henkilöstön tukemana. Tavoitteena on asiakkaiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen sekä toimintakyvyn tukeminen. Tämä mahdollistuu osallisuuden, toiminnallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta sekä toimintakykyä tukevan työotteen avulla.

Turvallisen ja hoitavan ympäristön avulla tähdätään tarkoituksenmukaiseen lääkehoitoon. Asiakkaat osallistetaan itse oman hoidon suunnitteluun. Huomioimme asiakkaan sekä omaisten ja lähipiirin odotukset.

Meillä Hopeissa asiakas on
oman elämänsä päähenkilö.

Palvelut

Tarjoamme yksilöllistä ja itsenäistä arkea tukevaa hoivapalvelua ympärivuorokautisesti sekä yhteisöllistä asumista.

Lue lisää

Meille asiakkaaksi

Meille voi tulla asiakkaaksi itsemaksavana tai kuntien/kaupunkien maksusitoumuksella.

 

Lue lisää

Työntekijälle

Tarjoamme merkityksellistä työtä hoiva-alan ammattilaisille.

 

Lue lisää